Regnskab 2015

Her kan du læse om Herning Kommunes regnskab for 2015. Hvordan det gik - og hvorfor.

Årets resultat viser et overskud på 35,5 mio. kr. Det er 23,8 mio. kr. mere end budgetteret. Et godt, samlet resultat.

Der er dog forskel på de enkelte områder. På det specialiserede børne- og voksenområde samt ældreområdet er der brugt mere end budgetteret. En del af dette var forventet, og der er derfor lavet forslag til at bringe balance i økonomien fra 2016 og frem.

Med resultatet konsolideres kommunens kassebeholdning. Alt i alt er kommunens likvide beholdning blevet styrket med 106 mio. kr. i 2015.

Ekstra tilskud

En del af forklaringen er, at Herning Kommune - i lighed med landets øvrige kommuner - har modtaget et ekstraordinært tilskud fra staten til at styrke likviditeten. For Herning Kommunes vedkommende på små 60 mio. kr.

Forsyningsvirksomheden i form af renovationsområdet bidrager til resultatet med 17,3 mio. kr. Området er finansieret af brugerne gennem takster og skal derfor økonomisk hvile i sig selv. Det betyder, at der i de kommende år er fokus på at udligne overskuddet fra 2015. Enten via nedsættelse af taksterne til gavn for borgerne i Herning Kommune og/eller via øgede investeringer på renovationsområdet.

Investering i anlæg

Som tidligere år har Herning Kommune investeret på anlægsområdet. Nettoanlægsudgifterne er i 2015 på 213,2 mio. kr.

Der er primært investeret inden for idrætsfaciliteter, skoleområdet og i projekter i forbindelse med større vejanlæg.

Vi har blandt andet investeret i en tilbygning til Herning Svømmehal med et nyt 50 meter bassin. Vi har bygget ny skole og hal i Snejbjerg, og vi har bygget om og renoveret på Lind Skole.

 

Kontaktinfo

Jan William Märcher
Økonomi, Indkøb og Sekretariat
Tlf.: 96282228
Send e-mail til aosjm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.