Regnskab 2014

Her kan du læse om Herning Kommunes regnskab for 2014. Hvordan det gik - og hvorfor.

Årets resultat

Årets resultat viser et underskud på 15,7 millioner kroner.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014, blev der budgetteret med et underskud på 87,0 millioner kroner, hvilket betyder, at resultatet er blevet 71,3 millioner kroner bedre end det budgetterede. Dette kan næsten udelukkende henføres til et mindreforbrug på den skattefinansierede drift.

Det skattefinansierede område udviser et underskud på 28,7 millioner kroner. Da renovationsområdet i 2014 har haft et overskud på 12,9 millioner kroner, ender resultatet på det nævnte underskud på -15,7 millioner kroner.

Finansieringssiden har bidraget med en likviditetstilgang på 89,4 millioner kroner, der sammen med en kursregulering af obligationer på 4,7 millioner kroner gør, at den bogførte kassebeholdning ender på 322,5
millioner kroner mod 244,1 millioner kroner primo året. 

 

Kontaktinfo

Jan William Märcher
Økonomi, Indkøb og Sekretariat
Tlf.: 96282228
Send e-mail til aosjm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.