Drift, anlæg og finansiering 2018

Her finder du mere info om budgettets fordeling og finansiering af udgifterne til drift og anlæg i 2018.

Udgifter til drift er de udgifter, der kommer år efter år. Mens udgifter til anlæg typisk er større udgifter, der kun kommer en gang.

Herning Kommune har en række politiske udvalg. De har det overordnede ansvar for økonomien på deres område.

I de udvalgsopdelte budgetter kan du se, hvilke serviceområder udvalget har ansvaret for, hvilke opgaver der skal løses og under hvilke betingelser.

Se budgetterne i boksen 'Mere info'.

En hundrede kroner seddel og en lille bunke mønter.