Budget og regnskab

Her finder du vores budget og regnskab for de seneste år. Du kan også se, hvordan udgifter til drift på de store områder fordeler sig.

I budgettet kan du se alle kommunens udgifter. Du kan også se, hvor pengene kommer fra.

Budget

  • Det står i den kommunale styrelseslov, at vi hvert år skal lave et budget for det næste år. Vi skal også give et bud på budgettet for de følgende tre år.
  • Senest 15. september skal Økonomiudvalget komme med et forslag til byrådet om, hvordan budgettet for det næste år skal se ud.
  • Udvalgets forslag til budget og budgetoverslag skal igennem to behandlinger i byrådet. Det skal ske med mindst tre ugers mellemrum.
  • Byrådet vedtager forslaget til budget og overslaget for de tre følgende år. Det sker ved byrådets anden behandling - senest 15. oktober.

Se budgettet for 2017.

Regnskab

Vi skal også aflægge regnskab, når året er slut. Ligesom med budgettet skal økonomiudvalget aflægge regnskabet overfor byrådet. Det skal ske inden 1. juni i året efter regnskabsåret. Regnskaberne indeholder generelle og specielle bemærkninger samt diverse bilag.

Se regnskabet for 2015.

En hundrede kroner seddel og en lille bunke mønter.

Kontaktinfo

Leo Merrild Pedersen
Økonomi, Indkøb og Sekretariat
Tlf.: 96282223
Send e-mail til leo.pedersen@herning.dk

Jan William Mærcher
Økonomi, Indkøb og Sekretariat
Tlf.: 96282228
Send e-mail til aosjm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.