Tal og fakta om Herning Kommune

Hvor mange bor der i vores kommune? Hvordan er vi uddannet? Find tal og fakta på denne side.

Hvis du vil vide mere om kommunens budget og regnskab, så klik på linket i boksen Mere info.

Klik på spørgsmålene, så folder svarene sig ud.

Herning Kommune har 88.386 indbyggere per 1. januar 2017 (87.593 indbyggere per 1. januar 2016). Kommunen er dermed blandt de største kommuner i Danmark.

Kilde: FOLK1 Statistikbanken (Økonomi)

 


Herning Kommunes samlede areal udgør 1.322,83 kvadratkilometer. Arealet svarer til 3,1 procent af Danmarks samlede areal. Det gør kommunen til en af de geografisk største kommuner i Danmark.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal (Økonomi)

 


Vi har lavet en prognose for, hvordan befolkningen vil udvikle sig i Herning Kommune. Den er fordelt på alder og delområder frem til 2030. Dels for hele kommunen under ét og dels for de enkelte distrikter, der bliver brugt i kommuneplanlægningen og i sektorplanlægningen.

Prognosens hovedresultater

Vi forventer at folketallet stiger fra 87.206 personer 1. januar 2016 til 96.718 personer 1. januar 2030. Det svarer til en stigning på 9.116 eller 10,41 % over 14 år.

Vi forventer at tallet vil være stigende i alle prognoseår. Der bliver, med udgangspunkt i prognosen, udarbejdet en prognose for elev- og klassetal, som vi forventer vil være klar i løbet af 2016.

Se hele prognosen


Hvad er skatteprocenten for 2017?

Den kommunale udskrivningsprocent er 24,9. Grundskyldspromillen er 20,53. Kirkeskatteprocenten er 0,99.

Tallene har været uændrede siden 2008.

Udskrivningsprocent, grundskyld og beskatningsgrundlag
Skat 2017 Herning Hele landet
Udskrivningsprocent 24,9 24,91
Grundskyldspromille 20,53 26,121
Statsgaranteret udskrivnings-
grundlag pr. indbygger
152.628 165.392
Beskatningsgrundlag per indbygger 166.689 184.427

Kilde: Noegletal.dk (Økonomi)

 


Der er cirka 8.500 ansatte i Herning Kommune. Regner du det om til fuldtidsstillinger, er tallet 6.111 (per 31. december 2016).

Her kan du se, hvordan det fordeler sig på de forskellige områder.

 

Fordelingen af fuldtidsstillinger
i Herning Kommune
Personale 31.12.2015 31.12.2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget 747,87 714,6
Teknik- og Miljøudvalget 137,11 149,05
Kultur- og Fritidsudvalget 110,23 120,6
Børne- og Familieudvalget 2.970,73 2.930,89
Social- og Sundhedsudvalget 1.981,44 1.955,05
Beskæftigelsesudvalget 262,31 236,58
Forebyggelsesudvalget 3,75 3,86
Total 6.213,44 6.110,63

Kilde: Regnskab 2016 Herning Kommune (Økonomi)

 


Kommunens befolkningsprognose

Hvert andet år udarbejder kommunen en befolkningsprognose. Den danner grundlag for planlægning med mere.
Find prognosen på undersiden Befolkningsprognose i navigationen.

Nøgletal

Du finder flere fakta om kommunen i Økonomi- og Indenrigsministeriets Nøgletal på undersiden Nøgletal i navigationen.

Regionens statistik for Herning Kommune

Region Midtjylland har udgivet en statistik for Herning Kommune.

Du finder link til statistikken i boksen Mere info på undersiden Nøgletal i navigationen.


Find flere statistikker fra Herning Kommune i statistikbanken.

Kommunale nøgletal

Økonomi - og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal er et webbaseret værktøj. Her kan du vælge mellem mere end 200 nøgletal. Tallene kommer fra alle landets kommuner. De går fra 1993 og til det seneste regnskab eller budget. Du kan også sammenligne flere eller alle kommuner i Danmark.

Læs mere om Kommunale Nøgletal. 

Herning Kommune har nummer 657.

Kommunestatistik

Region Midtjylland har lavet en kommunestatistik. Den viser på en række områder ligheder og forskelligheder mellem kommunerne i regionen.

Du finder et link til denne statistik i boksen 'Mere info'.

Kontaktinfo

Maria Laibach Halskov Christiansen
Økonomi, Indkøb og Sekretariat
Tlf.: 96282221
Send e-mail til aosmc@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.