Frivillige hos kirkerne

Mini-undersøgelse af frivilligheden hos sognene i Herning Kommune. Skemaet er sendt til præsterne via mail. Undersøgelsen afsluttes 15. marts 2017.

Frivilligcenter Herning og Herning Kommune vil gerne have indblik i (og overblik over) den frivillige indsats, der sker hos de kirkelige organisationer.

Derfor har vi sendt en mail til alle præster, der kan besvare dette skema.

 

Den kirkelige frivillige indsats

Hvis du oplyser din mailadresse, vil du modtage en mail med de svar, som I har indsendt.
Spørgsmål om den frivillige indsats som sker i jeres sogn


Aflutningsvis vil vi gerne spørge ind til jeres samarbejde omkring den frivillige indsats.
Eksempelvis Ældresagen, pensionistforeninger eller andre, der er organiseret i en forening.


Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.