§18-Innovationspuljen

Læs mere om §18-innovationspuljen, der er til for at udvikle det sociale arbejde.

Det er et krav, at der er mindst to ansøgere pr. ansøgning. Hovedansøgeren skal være en forening, der arbejder med socialt frivilligt arbejde, og medansøgeren kan enten være en virksomhed, en anden forening eller en kommunal institution / afdeling.

Fristen for ansøgning følger ansøgninger til hovedpuljen (1. november) og restpuljen (15. august).

Formålet med denne pulje

Formålet med denne pulje er at skabe nye samarbejdsrelationer. For at kunne søge i denne pulje, skal I være to om ansøgningen.

Forventningerne til ansøgningerne i innovationspuljen:

  • Udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne
  • Skabe nye samarbejdsrelationer
  • Udvikle kvalitet i foreningernes / organisationernes frivillig arbejde
  • Nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgrupperne.

Det er ikke et krav, at alle punkter skal være opfyldt for at få støtte.

Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.