§18-Innovationspuljen

§18-innovationspuljen er en pulje, der er til for at udvikle det sociale arbejde.

Der skal være mindst to ansøgere pr. ansøgning.

Hovedansøgeren skal være en forening, der arbejder med socialt frivilligt arbejde. Medansøgeren kan enten være en virksomhed, en anden forening eller en kommunal institution eller afdeling.

Fristen for at søge hovedpuljen er 1. november. Fristen for restpuljen er 15. august.

Vi lægger vægt på, at det, du søger penge til er noget, der:

  • udfordrer krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne.
  • Skaber nye samarbejdsrelationer.
  • Udvikler kvalitet i foreningernes eller organisationernes frivillige arbejde.
  • Nytænker metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgrupperne.

Det er ikke et krav, at alle punkter er opfyldt for at få støtte.

Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.