Fordeling af §18-puljerne

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler i 2015 og 2016.

Der er bevilget midler fra §18-puljerne til forskellige foreninger. Her kan du se fordelingen i 2015 og dele af 2016.

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet følgende omkring §18 på mødet den 7. december 2016.

Se bevillinger fra hovedpuljen 2017.

Se bevillinger fra innovationspuljen 2017.

Pengene vil blive udbetalt i januar - februar måned 2017.

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 14. september 2016 truffet beslutning om følgende fordeling af restpuljerne.

§18-restpuljen 2016

§18-rest-innovationspuljen 2016

Pengene bliver udbetalt i løbet af september måned.

 

På mødet den 9. december 2015 blev der bevilget følgende:

Hovedpuljen 2016

Innovationspuljen 2016

Rest-puljen 2015

Rest-innovationspuljen 2015

Innovationspuljen 2015

Hovedpuljen 2015

Social- og Sundhedsudvalget har den 10. december 2014 og den 23. september 2015 besluttet fordelingen i 2015.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.