§18-puljen- frivilligt socialt arbejde

Læs om kommunens §18-støtte til frivilligt socialt arbejde. Vi uddeler to gange om året penge til foreninger, der yder en indsats på det sociale område.

Frivillige kan søge om støtte til deres indsats. Hvert år uddeler kommunen penge på baggrund af ansøgninger fra foreningerne.

Foreninger, der yder en frivillig socialt indsats, kan søge. Der er opstillet syv målgrupper i frivillighedspolitikken:

 • Ældre
 • Misbrugere og socialt udsatte
 • Patientforeninger
 • Psykiatri
 • Selvhjælpsgrupper
 • Integration/flygtninge
 • Øvrige (børn, unge mm)
 • samt støtte til Frivillig Center Herning

Foreningen skal være oprettet i CVR registeret og have en NemKonto. Der indsendes en ansøgning via Herning Kommunes hjemmeside.

Foreningerne kan søge om økonomisk tilskud til følgende

 • Grundtilskud til drift af foreningen
 • Tilskud til konkrete aktiviteter / projekter
 • I særlige tilfælde tilskud til koordinerende lønudgifter.

Se flere detaljer i frivillighedspolitikken under mere info.

Der er frist for ansøgning til hovedpuljen 1. november hvert år. Her bliver ca. 90% af puljen fordelt. Pengene bliver udbetalt året efter.

Omkring 15. august er der ansøgning til restpuljen. Nyt foreninger og nye tiltag bliver prioriterer i denne pulje. Denne pulje udgør næsten 10 % af §18-midlerne.

Der er desuden en innovationspulje til helt nye tiltag. Der er 350.000 kr. i denne pulje.
For at søge i denne pulje, skal der være to parter. Det kan være en foreninger, der samarbejder med enten en virksomhed eller en privat eller offentlig institution. Det kan også være to foreninger. 
Formålet med innovationspuljen er at udvikle samarbejdet omkring den frivillige sociale indsats. Nye og spændende projekter vil blive prioriteret i denne pulje.

Læs mere om innovationspuljen.

 

Hvor kan du finde ansøgningsskemaet?

Næste ansøgningsrunde til §18-midlerne er 15. august 2017.

Skemaet vil være tilgængelig her på hjemmesiden inden sommerferien 2017.

Ansøgningen skal indsendes elektronisk via hjemmesiden. 

 

Hænder i grønne farver

Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.