Søg om bedre bredbånd

Energistyrelsen har åbnet for ansøgning af bredbåndspuljen, som skal sikre bedre dækning.

I årene 2017, 2018 og 2019 bliver der hvert år sat hele 40 millioner kroner af til at forbedre bredbåndet i hele landet.

Hundredvis af adresser i Herning Kommune er berettiget til at søge støtte.

Se hvilke adresser, der kan søge midler fra bredbåndspuljen.

En ansøgning kræver, at flere sammenhængende boliger, virksomheder eller sommerhuse går sammen og søger. Det anbefales, at minimum 15 husstande går sammen om en ansøgning.

Det er et krav, at inden af ansøgerne har mere end 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload. Der må heller ikke være planer om at forbedre områdets dækning inden for 3 år.

Ansøgningsarbejdet kan i første omgang sættes i gang af en enkelt initiativtager.


Der kan søges om tilskud til at udføre det konkrete anlægsarbejde, der skal til for at etablere bedre bredbånd i lokalområdet. Tilskuddet udbetales direkte til den bredbåndsleverandør, der udfører projektet.

Det er en forudsætning for at søge om tilskud, at der for hver adresse, der søges om tilskud til, er en egenfinansiering fra hver enkelt husstand på minimum 2.000 kroner.


Følg denne vejledning for at søge om midler fra bredbåndspuljen:

  1. Dan en arbejdsgruppe, så I kan hjælpe hinanden gennem ansøgningsprocessen.
  2. Tjek betingelserne. De skal være opfyldt, og det kan være svært at rette projektet til senere, hvis I ikke har styr på dem fra starten.
  3. Saml opbakning lokalt.  Det er en god ide at indsamle underskrifter fra starten af, så der er styr på, hvem der er med, og man ikke skal kontakte folk flere gange.
  4. Annoncer projektet. Det skal være annonceret i mindst tre uger inden ansøgningsfristen. 
  5. Vælg bredbåndsudbyder og fastlæg deltaljerne med udbyderen. 
  6. Send ansøgning ind via Energistyrelsens tilskudsportal.
    Hos Energistyrelsen finder du alle den hjælp, du skal bruge.
    Her er desuden en guide til tilskudsportalen.

Kontakt Mette Dalsgaard på mailadressen md@netplan.dk eller ring til på 24759181.

I perioden frem til den 26 juli er kun muligt at sende mails, som alle vil blive besvaret efter den 26. Juli.


Kontaktinfo

Mette Dalsgaard
Bredbåndskonsulent
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail