Digitalisering

Her kan du læse om vores arbejde med digitalisering i kommunen.

Herning Kommune har lavet en digitaliserings- og en kanalstrategi, der skal øge brugen af digitale løsninger. 

Har du fået fritagelse til Digital Post, er du ikke automatisk fritaget for at søge digitalt. Du kan dog i hvert enkelt tilfælde søge om undtagelse.

Dine fordele ved Digital Post

  • Vi får din post - og du får svar - hurtigere.
  • Når du sender post via din digitale postkasse, sender du det krypteret. 
  • Din post bliver automatisk gemt og opbevaret i postkassen.
  • Du kan tilgå den på alle computere.

Vores fordele 

  • Som offentlig myndighed må vi kun sende fortrolige informationer på en krypteret kanal.
  • Vi kan spare penge på at sende og modtage post digitalt.
  • Derudover sparer vi arbejdstid.

Mindre papir og mere velfærd

Der er truffet en politisk beslutning om at fremme brugen af digital kommunikation. Den digitale vej til fremtidens velfærd peger 12 fokusområder ud. Sigtet er, at det skal frigøre ressourcer, der kan bruges til velfærd og service.

Læs den digitale vej til fremtidens velfærd (pdf) 

Inden for den ramme arbejder vi sammen med borger.dk og virk.dk.

borger.dk reklame for Digital Post.