Udeservering

Her kan du læse om udeservering og om, hvordan du søger om tilladelse.

Sælger du mad og drikke? Vil du gerne, at dine gæster kan sidde ude? Så skal du søge om lov til at servere ude. Det gør du digitalt.

Klik på 'Ansøgning om brug af kommunalt areal til arrangement' i den grønne boks 'selvbetjening' for at søge om tilladelse.

Der er tale om udeservering, når du stiller borde, bænke eller lignende op udendørs til dine gæster. Det spiller ingen rolle, om det sker i egen gårdhave eller på kommunens fortov. Der er også tale om udeservering, selvom du skænker op inden døre.

Når du serverer ude, skal du indrette området, så det passer til årstiden. Læs mere om regler og retningslinjer herunder.

For at du kan få lov til at servere ude, skal der være plads til fodgængere og trafik.

Det betyder, at der skal være holdt mindst 1,2 meter fri på fortove. Som udgangspunkt skal du stille borde og stole op af facaden.

På torve og pladser kan du få lov til større udeserveringer, hvis det kan forenes med den øvrige brug af pladsen. Her tager vi i vores vurdering hensyn til færdsel og pladsens samlede udseende.

Vi markerer det areal, du eventuelt får tildelt, ved at sætte markeringssøm i belægningen.

Der skal være en friafstand på 0,6 meter mellem en vareudstilling og fast gadeinventar. Ved skulpturer skal denne afstand være 1,2 meter.

Du må servere ude fra:

Klokken 9-22 fra søndag til torsdag.
Klokken 9-24 fredag og lørdag.

Når du lukker for udeservering, skal du fjerne alt inventar. Du kan mod betaling få lov til at opbevare stole, bænke og borde på arealet efter udeserveringens lukketid.

Det er den person, der har fået tilladelse til at servere ud, der skal sikre, at arealet bliver holdt rent og pænt.

Samme person skal sikre, at de arealer, der støder op til udeserveringen, ikke bliver belastet som følge af aktiviteter på stedet.

Du skal indsamle og opbevare møbler inden for et nærmere areal, som vi udpeger. Det skal ske, så det ikke er til ulempe for torvets, pladsens og gadens øvrige brug, og så der kan gøres rent.

Du skal sørge for, at møblerne ikke kan blive brugt på en måde, de ikke er tiltænkt, udenfor serveringsstedets tilladte åbningstid.

Møbler, der ikke er i daglig brug, skal fjernes med det samme, når serveringen er ophørt.

Vi skal godkende det inventar, du stiller op, når du serverer ude.

Du kan se i Designmanual for Byrumsinventar, hvilke typer inventar, der er godkendt.

Hvis du gerne vil bruge andet inventar, skal det først godkendes i henhold til designmanualen.

Du må ikke lægges gulv oven på gadebelægningen.

Hvis du serverer ude på en privat fællesvej, skal du søge tilladelse fra grundejeren. Du skal ikke betale afgift til kommunen, men du skal stadig søge om tilladelse hos os og Midt- og Vestjyllands Politi.

Bemærk: Søger du om alkoholbevilling, skal du gøre det hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Udeservering i gågaden i Herning

Kontaktinfo

Tove Brandt Overgaard
Assistent
Tlf.: 96288010
Send e-mail til tove.overgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.