Ophængning af plakater

Her kan du se retningslinjer for ophængning af plakater. Hvor må du hænge dem op og hvor må du ikke?

Har du brug for at sætte plakater med info om byfester, cirkus i byen, sports- og kulturarrangementer? Så skal du søge tilladelse hos Herning Kommune.

Undtagelser

Du skal ikke søge tilladelse til at sætte valgplakater op. Men der gælder nogle specielle regler som du skal følge. Læs regler om valgplakater.

Du må klæbe plakater på plakatsøjlerne i gågaden ved Bredgade 17, Bredgade 43 og på Banegårdscentrets P-plads uden at søge. 

Hvor må du hænge plakater op?

 • Inden for bygrænsen når du har fået tilladelse.

Hvor må du ikke hænge plakater op?

 • Udenfor bygrænsen.
 • På motor- og motortrafikveje inkl. ramper og rastepladser
 • På torve og gågader udover plakatsøjler.
 • Tættere end 50 meter fra rundkørsler, vejkryds, lysreguleringer eller anden signalregulering.
 • I midterrabat, helle og rundkørsel.
 • På højspændingsmast, bro, bygværk, tavleportal, transformerstation, kabelskab, buslæskur og lignende vejudstyr.
 • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
 • Nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant. Eller 0,3 meter fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af plakaten.
 • Lavere end 2,3 meter direkte over fortove eller cykelsti. Målt fra nederste kant af plakaten.
 • Højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning. Målt fra øverste kant af plakaten.
 • Hvis plakaterne dækker for den autoriserede afmærkning. Hvis de forstyrrer oversigtsforholdene på vejen. Eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Hvilke regler skal overholdes

 • Ophængning må tidligst ske 14 dage før arrangementsdagen.
 • Plakater og strips skal tages ned senest 1 døgn efter arrangementet er slut.
 • Plakaterne skal hænges på vejbelysningsmaster i højre vejside.
 • Plakaterne skal monteres på en vejrbestandig plade og fastgøres med strips så masterne ikke beskadiges.
 • Plakater må ikke have et anstødeligt indhold.
 • Personer der hænger plakater op, skal være iført klasse 3 beklædning.
 • Køretøjer, der anvendes i forbindelse med ophængning af plakater, skal være afmærket som arbejdskøretøj med gult roterende blink, synligt fra alle sider.

Fjerner vejmyndigheden plakaterne

Opfylder kravene til ophængning og indhold af plakaterne ikke kravene, kan de forventes fjernet uden varsel og for arrangørens regning.

Kontaktinfo

Michal Gammelager Kristensen
Vej, Trafik og Byggemodning
Tlf.: 96288321
Mobil: 21345584
Send e-mail til vtbmk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.