Brug af byen generelt

Se her, hvordan du kan og må bruge det offentlige rum. Hvad enten du er privat person eller event-mager.

Tidligere var Herning By delt op i et torveregulativ og et gågaderegulativ. Brug Byen er et forsøg på at samle de to regulativer og åbne for en nemmere måde at bruge byen.

Det er os og Midt- og Vestjyllands Politi, som løser myndighedsopgaven.

I sager, hvor det er aktuelt, formidler vi kontakten til Midt- og Vestjyllands Politi. 

Retningslinjerne for Brug Byen er vedtaget af Herning Byråd den 23. august 2011 og trådet i kraft pr. 1. januar 2012. De bliver løbende revideret.

Brug Byen! - Retningslinjer for Herning Bymidte har lovhjemmel i

  • Vejloven
  • Byggeloven
  • Politivedtægten
  • Miljøloven
  • Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Kontaktinfo

Sune Sylvester Madsen
Bykoordinator
Tlf.: 20855341
Mobil: 20855341
Send e-mail til beksm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.