Brug af byen generelt

På hjemmesiden Brug Byen finder du info om, hvordan du kan og må bruge det offentlige rum. Hvad enten du er privat person eller event-mager.

Det er også stedet hvor du læser om, hvad du må og ikke må, hvis du f.eks. har en café eller bar og gerne vil have udeservering.

Du kan også læse om, hvad der gælder for vores veje og pladser i Herning bymidte og de øvrige småbyer i kommunen.

Med Brug Byen er der en opfordring til at skabe nye muligheder i kommunen.

Tidligere var Herning By opdelt i et torveregulativ og et gågaderegulativ. Brug Byen er et forsøg på at samle de to regulativer samtidig med at det åbner op for en nemmere måde at bruge byen.

Herning Kommune videreformidler kontakten til Midt- og Vestjyllands Politi i de sager, hvor det er aktuelt. Myndighedsopgaver varetages af Herning Kommune og Midt- og Vestjyllands Politi.

Vedtagelse og ikrafttræden

 • Brug Byen! - Retningslinier for Herning Bymidte er vedtaget af Herning Byråd den 23. august 2011 og træder i kraft pr. 1. januar 2012.

Revision af retningslinierne

 • Brug Byen! - Retningslinier for Herning Bymidte vil løbende blive revideret. Nyeste version vil være tilgængelig på her på sitet Brug Byen.

Betalingsvedtægt

 • Herning Kommune kan opkræve brugerbetaling for brug af offentligt vejareal til stadepladser til handel, torvehandel, handel fra mobilt gadesalg, ved arrangementer, samt ved renholdelse af arealer.
 • Brugerbetalingens omfang og størrelse fastsættes hvert år af Herning Byråd og kan ses her.

Tilladelser

 • Der skal indhentes tilladelser hos Herning Kommune, ved alle permanente og midlertidige ændringer af facader og bygningsudnyttelse, ved opstilling af udstyr, markiser, parasoller, serveringsudstyr og belysning.
 • Der skal indhentes tilladelse hos Herning Kommune ved alle former for arrangementer, midlertidig ændring af benyttelsen af torvets zoner, særlig lejlighedsvis kørsel f.eks. i forbindelse med ombygning eller renovering.
 • Herning Kommune kan være behjælpelig med at afgøre, om en ansøgning er en myndighedssag eller en administrativ sag.

Ansøgning

 • Ansøgninger vedrørende anvendelse af byens gader, torve og pladser skal indsendes til Herning Kommune.
 • Herning Kommune koordinerer kontakten til Midt- og Vestjyllands Politi i de sager, hvor dette vil være aktuelt.
 • Myndighedsmæssige opgaver varetages af Herning Kommune og Midt- og Vestjyllands Politi.
 • Daglig administration, herunder vejledning og påbud i denne forbindelse varetages af Herning Kommune.
 • Herning Kommune kan vælge at afvise arrangementer m.v. hvis belastningen af de enkelte bydelsområder viser sig for høj.

Lovgivning

Brug Byen! - Retningslinier for Herning Bymidte har lovhjemmel i

 • Vejloven
 • Byggeloven
 • Politivedtægten
 • Miljøloven
 • Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Kontaktinfo

Frank Hyldgaard
Projektleder
Tlf.: 96288643
Mobil: 30681820
Send e-mail til bekfh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.