Torvehandel

Er du torvehandler, eller ønsker at blive det, så læs her, hvordan du skal forholde dig og hvilke retningslinjer der er.

Det er let at sælge sine varer på torvet, og der er plads til alle - både til faste stadeholdere der kommer hver torvedag, og til dig, der ønsker at prøve et par gange i løbet af året. 

Torvehandlens faste plads er Tinghuspladsen i Herning, men der kan være dage hvor der er andre arrangementer på Tinghuspladsen, så torvehandlen skal flyttes. I de tilfælde har Herning Kommune udpeget to andre mulige pladser hvor torvehandlen kan opstilles, nemlig på Torvet og Dalgashus Torv. 

Herning Kommune tillader at torvehandlen kan etablere sig i forskellige byrum efter behov, men også andre byrum som f.eks. pladser og baggårde vil kunne benyttes i forbindelse med torvedage.

Retningslinier for torvehandel 

 • Torvedage er fastsat til tirsdage og lørdage i tidsrummet fra kl. 8.00 til 18.00. 
 • Torvehandlen kan forgå på følgende pladser: Tinghuspladsen, som er torvehandlens primære placering og på Dalgashus Torv eller ved Torvet, hvis Tinghuspladsen er optaget af andet større arrangement. 
 • Skulle der forekomme arrangementer på et eller flere af stederne, flyttes torvehandlen til en alternativ placering. I den forbindelse godtgøres stadeafgiften ikke. 
 • Ved arrangementer gives der skriftlig besked om flytningen senest 14 dage inden, samtidig annonceres flytningen i Herning Folkeblad den sidst kommende onsdag inden den pågældende torvedag. 
 • Skulle der forekomme arrangementer på alle tre steder, vil et andet af byens byrum blive anvist. Her gælder samme forhold som hvis det var på et af de tre naturlige hjemsteder. 
 • Der må kun forhandles fødevarer, som stammer fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri. Endvidere må der forhandles gartnerivarer som f.eks. blomster, afskårne grene, træer, buske o. lign., samt husflidsprodukter. Andre handelsvarer skal der søges om særskilt tilladelse til hos Herning Kommune. 
 • Al handel med fødevarer skal være godkendt eller registreret hos den fødevareregion, hvor du er hjemmehørende. 
 • Fødevareregionen kan stille krav til boden eller vognens indretning afhængig af typen af fødevarer, der sælges. 
 • Mod forlangende skal gyldig registrering eller godkendelse fremvises. 
 • Sortering, opsamling og bortskaffelse af affald i forbindelse med torvehandlen, påhviler den enkelte stadepladslejer. 
 • Stadepladsen skal fejes og opsamlingen skal bortskaffes med det øvrige affald inden pladsen forlades. 
 • Herning Kommunes affaldskurve må ikke benyttes til bortskaffelse af stadepladsernes affald.

Herning Kommune arbejder fremadrettet på at udvikle Hernings torvehandel. Målet er at skabe en velfungerende torvehandel, der giver et bredt udvalg af fødevarer, som stammer fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri. Derudover ønskes også et bredt udvalg i blomster og planter samt forskellige husflidsprodukter. 

Kort over tinghuspladsen