Markeder

Se her, hvad du gør, hvis du har lyst til at arrangere et marked. Det kan for eksempel være bagagerumsmarked, loppemarked, outlet, husflidsmarked eller andet.

Du må som udgangspunkt holde marked på alle offentlige torve, pladser og gadestrækninger inden for bymidten. Du skal dog huske at søge om lov, før du gør det. Søg tilladelse via den grønne selvbetjeningsboks på siden.

Læs retningslinjerne herunder før du søger.

  • Markedshandel kan finde sted på alle dage i tidsrummet fra kl. 8.00 til 18.00.
  • Markedshandlen kan foregå på alle offentlige torve, pladser og gadestrækninger inden for bymidten.
  • Der må forhandles alle lovlige varer, dog skal det fremgå af ansøgningen hvad du har tænkt sig at sælge.
  • Al handel med fødevarer skal være godkendt eller registreret hos den Fødevareregion, hvor du er hjemmehørende.
  • Fødevareregionen kan stille krav til boden eller vognens indretning afhængig af typen af fødevarer, der sælges.
  • Mod forlangende skal gyldig registrering eller godkendelse fremvises.
  • Sortering, opsamling og bortskaffelse af affald i forbindelse med torvehandlen, påhviler den enkelte markedspladslejer.
  • Markedspladsen skal fejes og opsamlingen skal bortskaffes med det øvrige affald inden pladsen forlades.
  • Herning Kommunes affaldskurve må ikke benyttes til bortskaffelse af markedspladsernes affald.