Brug byen

Herning Kommune skal bruges. Derfor kan du låne veje, pladser, grønne områder og idrætsanlæg med videre.

Hvis du vil rejse et tivolitelt eller stille et tivoli op på et offentligt grønt areal eller ved et idrætsanlæg skal du søge om tilladelse. Det gør du via selvbetjeningsløsningen "Ansøgning om brug af kommunalt areal til arrangement".

Husk byggetilladelsen

Transportable telte skal have en byggetilladelse, medmindre de er certificeret efter reglerne i certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.


Hvis du vil brænde Sankt Hans bål på et offentligt areal, skal du søge om tilladelse. Det gør du via selvbetjeningsløsningen "Ansøgning om brug af kommunalt areal til arrangement".

På grund af brandfaren er det vigtigt, du holder afstand, når du brænder bål. 

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Birgitte Schwabe-Hansen
Overassistent
Tlf.: 96288141
Send e-mail til Birgitte.


Hvis du gerne vil bruge et idrætsanlæg til byfest, sportsfest, kræmmermarked og så videre, skal du søge tilladelse.  Det gør du via selvbetjeningsløsningen "Ansøgning om brug af kommunalt areal til arrangement".

Kontakt

Bo Eyro
Stadioninspektør
Tlf.: 96 28 81 43
Send e-mail til Bo.


 

Udeservering i gågaden i Herning

Kontaktinfo

Sine Dall
Landskabsarkitekt MDL
Send e-mail til beksd@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.