Feriepenge og feriekort

Hvis du har optjent feriepenge gennem et arbejde for Herning Kommune, kan du se her på siden, hvordan du udfylder dit feriekort, og får pengene udbetalt.

Du kan hjælpe dig selv til en hurtigere udbetaling af dine feriepenge ved at sikre dig, at dit feriekort er udfyldt rigtigt og underskrevet af den relevante myndighed.

Bemærk, at du ikke behøver at få en underskrift på dit feriekort, hvis beløbet på kortet fra begyndelsen er på 1.500 kroner eller mindre.

 

Indhold på denne side

Hvor afleverer jeg mit feriekort?

Hvem skal skrive feriekortet under?

Hvornår kan jeg undvære en underskrift?

Hvordan får jeg udbetalt mine feriepenge?

Hvornår får jeg udbetalt mine feriepenge?

Hvad gør jeg, hvis der er fejl i beregningen?

Kan jeg få pengene udbetalt uden at holde ferie?

Kan jeg overføre min ferie til det kommende ferieår?

Hvad gør jeg, hvis jeg stadig er i tvivl?

 

Hvor afleverer jeg mit feriekort?

Når dit feriekort er rigtigt udfyldt og underskrevet, må du gerne skanne det ind og maile det til oklpost@herning.dk

Du kan også sende feriekortet med posten til:

Herning Kommune, Torvet, 7400 Herning Att.: Lønservice

Til toppen 

 

Hvem skal skrive feriekortet under?

Du må selv underskrive dit feriekort, når du er:

 • i arbejde
 • tilkaldevikar
 • studerende på SU
 • praktikant

Borgerservice, som du finder på Rådhuset, i stueetagen ved indgang B, skal skrive under, når du er:

 • tilkendt social førtidspension
 • på kontanthjælp
 • i fleksjob (modtager fleksydelse)
 • på ledighedsydelse (tilkendt fleksjob - men mellem job)
 • på revalideringsydelser
 • er sygemeldt og på sygedagpenge
 • har været forhindret i at holde ferie på grund af sygdom

Din A-kasse skal skrive under, når du er:

 • arbejdsløs
 • på efterløn

Udbetaling Danmark, som har postadressen Kongens Vænge, 8, 3400 Hillerød, skal skrive under, når du:

 • er på barsel
 • har adopteret
 • har været forhindret i at holde ferie på grund af barsel eller adoption

Tjenestestedet skal skrive under, når du:

 • aftjener værnepligt

Til toppen

 

Hvornår kan jeg undvære en underskrift?

Du behøver ikke at få feriekortet skrevet under, hvis:

 • feriekortet fra begyndelsen er på 1.500 kroner eller mindre
 • du er rejst til udlandet/emigreret (frameldt folkeregistret)
 • du modtager folkepension (kopi af seneste pensionsmeddelelse skal sendes med)

Til toppen

 

Hvordan får jeg udbetalt mine feriepenge?

Feriepenge kan ikke udbetales kontant, men bliver overført til din NemKonto. Du får en oversigt i e-Boks/Digital Post over udbetalingen.

Du må forvente, at der går cirka en uge fra Lønservice modtager dit feriekort til pengene er på din konto. Hvis altså dit feriekort er udfyldt korrekt. Ellers går der yderligere noget tid.

Til toppen

 

Hvornår får jeg udbetalt mine feriepenge?

Du kan tidligst få dine feriepenge udbetalt en måned før første feriedag. Hvis du sender dit feriekort ind tidligere end en måned før, ligger udbetalingen bare og venter.

Hvis du ikke holder alle feriedage på en gang, får du et nyt feriekort i e-Boks/Digital Post på de sidste dage.

Til toppen

 

Hvad gør jeg, hvis der er fejl i beregning?

Hvis du har spørgsmål om beregning af antal dage, om fejl i beløb eller andre fejl, kan du skrive til Lønservice på oklpost@herning.dk.

Til toppen

 

Kan jeg få pengene udbetalt uden at holde ferie?

Hvis du - på grund af særlige forhold - er forhindret i at holde ferie, kan du få udbetalt dine feriepenge.

Særlige forhold kan blandt andet være:

 • ophold i udlandet
 • overgang til selvstændigt erhverv
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor du i en tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende.

Er du helt eller delvis afskåret fra at holde din hovedferie inden ferieperiodens udløb den 30. september, har du ret til at få udbetalt feriepenge for tre ugers hovedferie uden at holde ferie.

Du har også ret til at få de resterende feriepenge udbetalt umiddelbart efter ferieårets afslutning den 30. april.

Til toppen

 

Kan jeg overføre min ferie til det kommende ferieår?

Hvis du ikke ønsker at få udbetalt feriegodtgørelsen, kan du efter skriftlig aftale med din nuværende arbejdsgiver, i stedet få ferien overført til det nye ferieår.

Aftalen skal være indgået/underskrevet inden ferieårets slutning den 30. april.

Til toppen

 

Er du stadig i tvivl?

Du er altid velkommen til at sende spørgsmål om feriepenge til Lønservice på oklpost@herning.dk.

Til toppen

Hurtig udbetaling

Hvis du søger for, at dit feriekort er rigtigt udfyldt og underskrevet af den rigtige myndighed, før du sender det ind, så sørger vi for, at du får dine feriepenge inden for en uges tid.

Lønservice ønsker dig en god ferie!

Nyheder
Luk vindue

Abonner på nyheder

Tilmeld dig Herning Kommunes nyheds-service og få vigtigt nyt direkte i din indbakke.

Nyhedsbrevhk Kopi

Du kan abonnere på nyt indenfor en række kategorier som for eksempel: Kommunen informerer, pressemeddelelser, dagsordner og referater, affald og lignende.

Gå til siden med tilmelding